Werk en inkomen 

  • Werkloosheid of een te laag inkomen vergroot de kans op sociaal isolement. Daarom maken wij ons sterk voor voldoende en passende werkgelegenheid voor alle inwoners.  De gemeente stelt bij het aantrekken van werkgelegenheid en bij het aanbesteden van werk maatschappelijk verantwoord ondernemen als een vereiste. Hierdoor krijgen mensen met een beperking een betere kans op de arbeidsmarkt. De gemeente moet meer mensen aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zo aan het wettelijke vereiste te voldoen.
  • Bij aanbestedingen worden, zoveel als mogelijk, Kamper bedrijven betrokken. 
  • Niet alleen de binnenstad van Kampen maar de hele gemeente moet een aantrekkelijke omgeving zijn om te ondernemen. De huidige bedrijventerreinen bieden na herinrichting nog voldoende ruimte voor nieuwe ondernemers. Regio Zwolle is in Nederland een sterke economische regio, aanleg van nieuwe bedrijventerreinen wordt daarom regionaal opgepakt.
  • Veel kleine ondernemers leveren een nuttige bijdrage aan het aanbod en de leefbaarheid in de gemeente. Kleine ondernemers, die het aantoonbaar moeilijk hebben om rond te komen, dienen (tijdelijk) ontzien te worden bij inning van gemeentelijke belastingen. Zo blijft werkgelegenheid behouden en raken ze niet onnodig in een voor de gemeenschap veel duurdere uitkeringssituatie.
  • Kampen Sociaal staat voor eerlijk werk tegen eerlijk loon. Dus geen werk onder het minimumloon voor mensen met een arbeidsbeperking. Bij uitvoering van de Participatiewet, zorgt de gemeente dat de uitkering wordt aangevuld tot het wettelijke minimumloon en dat het recht op begeleiding en opleiding behouden blijft. 
  • Werken moet lonen. Dus geen werk met behoud van uitkering, behalve in geval van training of opleiding voor een baan en er uitzicht is op een vaste baan.
  • Werk is de beste methode tegen armoede. Het is onwenselijk dat er honderden mensen in de bijstand zitten. De afgelopen jaren is het aantal mensen die gebruik maken van de bijstand per saldo ongeveer gelijk gebleven. De komende jaren moet de gemeente zich meer inspannen om het aantal mensen in de bijstand naar beneden te krijgen. Mensen die nieuw in de bijstand terecht komen maken grotere kans om er snel uit te komen, het loont om deze groep intensief te begeleiden.
  • Als mensen jarenlang in de bijstand zitten en het uitzicht op betaald werk is niet meer aanwezig of zeer gering is, zorgt dat begeleiding naar betaald werk frustratie oplevert. Het is dan in sommige gevallen beter om te stoppen met re-integratie trajecten. Wel blijft vrijwilligerswerk een goed alternatief voor betaald werk.