Natuur en milieu

 • Kampen Sociaal zet in op bescherming en versterking van de bestaande natuur. Bij iedere gekapte boom moet er weer een nieuwe voor terug komen.
 • Zwerfvuil dient voortdurend opgeruimd te worden. Een schone omgeving is een visitekaartje voor de bezoeker van onze gemeente. Illegale vuilstort moet behalve opgeruimd, met volle inzet worden bestreden. Opsporing en vervolging van de veroorzakers hebben hoge prioriteit. 
 • Plastic afval groeit nog steeds, we zetten in op minder plastic afval en willen dat het ophalen van dat afval verbetert wordt.
 • Duurzaam bouwen wordt verplicht gesteld bij nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden. Daarbij moet een maximale inspanning geleverd worden om het energieverbruik en de verspilling van materialen terug te dringen.
 • Bij duurzaamheid gaat de gemeente voorop, ze gaat meer gebruik maken van duurzame energie en producten. Bij aanschaf van bedrijfsauto’s wordt altijd eerst gekeken naar de minst vervuilende en meest duurzame. 
 • Zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie moeten worden gestimuleerd. Zonnepanelen horen op daken, we offeren geen weilanden op voor zonnepanelenparken. 
 • De afgelopen jaren zijn er regelmatig branden geweest op het industrieterrein. Bedrijven moeten brandveiliger, dat moet gecontroleerd en nagekomen worden. 
 • Bij een goed leefmilieu behoort voldoende veiligheid. De gemeente maakt duidelijk in welke gevallen de overheid kan bijdragen aan een betere veiligheid en wat de inwoners hieraan zelf kunnen bijdragen. Veiligheid moet dicht bij huis worden gemaakt. Daarom vervullen wijkagenten een belangrijke taak. Hun werk mag niet in de knel komen, doordat ze regelmatig worden ingezet voor andere politietaken.
 • De gemeente dient terughoudend te zijn met camera's in de openbare ruimte. Cameratoezicht dient aanvullend te zijn en niet plaatsvervangend.
 • Het Kampereiland is een prachtig natuurlijk gebied. Boeren worden gestimuleerd deze omgeving in stand te houden en te versterken. 
 • Dierenwelzijn staat hoog in het vaandel bij Kampen Sociaal. Daarom zijn megastallen niet welkom in onze stad.