Kampen Sociaal

Kampen Sociaal is een politieke partij die werd in het najaar van 2017 opgericht. Kampen Sociaal heeft als doel politiek te bedrijven die gericht is op de inwoners van Kampen en haar omgeving. Ieder mens is uniek en wordt zo ook behandeld maar leeft wel in de samenleving, zo kijken we als Kampen Sociaal naar de mens. Samenleven doe je niet alleen, omzien naar elkaar hoort er bij en als iemand niet mee kan komen dan wordt hij of zij ondersteund door de gemeente.

De sociale verbanden zijn sterk in Kampen en dat moeten we zo houden en waar nodig versterken. Iedere Kampenaar krijgt vanuit de gemeente kansen om mee te doen in de Kamper samenleving ongeacht afkomst, religie, sekse of seksuele voorkeur. Een sterk Kampen wordt ondersteund door een sterk gemeentebestuur.